Veliki Bazen

Veliki bazen dimenzija 33m x 25m idealan je za rekreativno plivanje. Sa dubinom od 2 m, omogućava izvođenje svih vrsta kondicionih i rekreativnih treninga. Zatvoren je, sa temperaturom vode oko 28 stepeni.U sklopu bazena se nalaze i tribine kapaciteta do 400 mesta sa kojih je moguće pratiti školska, opštinska iostala takmičenja u plivanju koja organizujemo u toku letnje sezone.
Bazen radi samo u toku letnje sezone.

Poludnevna Karta

RSD 200,00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Dnevna Karta

RSD 300,00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Karta za noćno kupanje (21:00-23:00)

RSD 400,00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Mesecna Karta zadnevno kupanje

RSD 4.000,00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Sezonska Karta za dnevno kupanje

RSD 6.000,00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Porodična Karta za dnevno kupanje

RSD 600,00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Porodična Karta za noćno kupanje (21:00-23:00)

RSD 1,000.00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Porodična Mesečna karta za dnevno kupanje

RSD 6.000,00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Porodična Mesečna karta za dnevno i noćno kupanje

RSD 7,000.00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Porodična Sezonska karta za dnevno kupanje

RSD 8,000.00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Porodična Mesečna karta za dnevno kupanje

RSD 6.000,00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen

Porodična Mesečna karta za dnevno i noćno kupanje

RSD 7,000.00
 • Veliki Bazen
 • Mali Bazen